Všem ženám, které se rozhodnou být šťastné, a můžům, kteří se toho nebojí.