Na Divadelním Pikniku 2022 proběhnou celkem tři semináře, do kterých se mohou hlásit individuální zájemci. Pokud máte o některý z nich zájem, vyplňte prosím Přihlášku do semináře pro individuální zájemce.

Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. Cena je 1 500 Kč na osobu. V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování na internátu v ceně od 250 Kč do 450 Kč za noc dle vybavení a typu pokoje. Na dny 1. – 6. 7. 2022 si můžete objednat  také stravu. Vybrat si můžete snídaně (120 Kč), obědy (120 Kč) a večeře (120 Kč). Na výběr bude ze tří jídel, jedno bude vždy vegetariánské.

 

HERECKÝ SEMINÁŘ

HLAVNĚ ZLEHKA ANEB POSTAVA, PARTNER, PROSTOR A MNOHO PROMĚN

HANA FRANKOVÁ

Vhodné pro herce i režiséry

V semináři se budeme věnovat herecké cestě od dramatické postavy k dramatické osobě. Budeme společně hledat a pokusíme se neztratit. Zaměříme se i na režiséra jako hercovu inspiraci, provokaci i bezpečnou zónu. 

Hana Franková je pedagog – KVD DAMU Praha, divadelník – 1976–1983 Divadelní studio D3 Karlovy Vary, 1983–1993 Divadlo V. Nezvala Karlovy Vary, 2000–2003 Městské divadlo Karlovy Vary, 1993 – doposud Divadlo Dagmar.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce, režiséry i mimoumělecké profese

Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

 

DRAMATURGIE

JANA SLOUKOVÁ

Vhodné pro dramaturgy a režiséry

Společně se pustíme na výpravu po stopách dramaturgovy úlohy od výběru hry až po premiéru inscenace. Budeme číst, analyzovat a interpretovat text. Zkoumat jeho možnosti a hranice, odhalovat vnitřní zákonitosti struktury, vytvářet nové tvary, pracovat se situací, škrty, volbou překladů, tvorbou dramatizace a dramatických koláží. Budeme si pojmenovávat témata a motivace a zkusíme si práci s klasickým i experimentálním dramatickým textem. Konzultovat můžeme také hry, které vám právě leží na stole. Budeme společně hledat krásu za slovy a cestu, jak ji přenést na jeviště. Na seminář se můžou bez obav přihlásit loňští účastníci (budeme pracovat na nových úkolech), rádi ale přivítáme i zcela nové zájemce.    

Jana Slouková vystudovala dramaturgii činoherního divadla na DAMU a paralelně také obor teorie a kritika. Od roku 2008 působila jako dramaturgyně Klicperova divadla v Hradci Králové, v roce 2017 přijala nabídku stát se uměleckou šéfovou této scény. Byla dlouholetou dramaturgyní mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Spolupracovala i s dalšími českými scénami (Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, Letní Shakespearovské slavnosti aj.) a kromě praktické dramaturgie se věnuje překládání her z němčiny. V letech 2019–2022 byla šéfdramaturgyní Městských divadel pražských. Od sezony 2022/2023 se stává dramaturgyní Národního divadla.