SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

  • Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let.
  • Cena semináře: 1 200 Kč na osobu (1 050 Kč v případě platby do 15. 5. 2019)
  • Jak se přihlásit? Vyplňte elektronickou přihlášku do individuálního semináře
  • Podrobnější podmínky účasti v individuálních seminářích najdete zde.

HUDBA V INSCENACI

TOMÁŠ ALFERI

Vhodné pro herce, režiséry a další umělecké profese

V hudební dílně se zaměříme na proces vzniku a vlastní tvorbu hudební složky inscenace. Může jít jak o scénickou hudbu, tak i o písně. Společně vybereme látku, ke které hudba vznikne, vymyslíme způsob uchopení a následně přejdeme k vlastní tvorbě a realizaci. Výsledek je nepředvídatelný, odvine se od hudební zdatnosti účastníků dílny, jejich otevřenosti a chuti vrhnout se do tvorby, nebát se improvizovat, vymýšlet, blbnout atd.  Může vzniknout scénické “mikrooratorium”, pásmo písní, jevištní melodram nebo jakési univerzální výrazové hudební pásmo.

Tomáš Alferi je hudební skladatel, umělecký šéf a režisér Divadla Rozmanitostí Most. Složil hudbu k mnoha inscenacím například Divadla v Dlouhé, Divadla Minor, Jihočeského divadla České Budějovice nebo Divadla F. X. Šaldy Liberec.

 

HEREC – REŽISÉR / TEXT – PROSTOR

ŠTĚPÁN PÁCL

Vhodné pro herce a režiséry

Na základě práce s dramatickým textem se seminář zaměří na principy spolupráce režiséra a herce, na režijní a herecké vytváření dramatického prostoru a času a dramatické figury. V rámci praktických hereckých a pohybových cvičení půjde také o zkoumání tvůrčího procesu při vzniku inscenace jako takového. Seminář je připraven pro nové zájemce i jako pokračování loňských a předloňských hereckých workshopů Š. Pácla.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje režii a herectví na pražské DAMU.

  

JEVIŠTNÍ ŘEČ

EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce, režiséry i mimoumělecké profese

Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.