Na Divadelním Pikniku 2023 proběhnou celkem čtyři semináře, individuální zájemci se mohou hlásit do tří z nich. Pokud máte o některý zájem, vyplňte prosím Přihlášku do semináře pro individuální zájemce.

Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. Cena je 2 000 Kč na osobu. V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování na internátu v ceně od 250 Kč do 450 Kč za noc dle vybavení a typu pokoje. Na dny 1. – 7. 7. 2022 si můžete objednat  také stravu. Vybrat si můžete snídaně (130 Kč), obědy (135 Kč) a večeře (135 Kč). Na výběr bude ze tří jídel, jedno bude vždy vegetariánské. Ceny dětských jídel jsou sníženy na 85 Kč.

 

SPOLUPRÁCE HERCE A REŽISÉRA PŘI PRÁCI NA ROLI

Lektor: Adam Doležal

Termín: 1. – 7. července 2023

Seminář je určen jak pro režiséry, tak pro herce. Jeho náplní bude práce na konkrétním dramatickém textu od samotného začátku po výsledný krátký útvar. Jak režiséři, tak herci si budou moct na konkrétním příkladu vyzkoušet způsoby analýzy textu, jeho úpravy a společného hledání ideálního uchopení při samotném procesu zkoušení. Tvorba jevištní postavy jako kooperace herce s režisérem od samého začátku. Jak ovlivní výsledný tvar osobnost herce a jak režijně ukotvit jeho osobnost ve výsledném tvaru?

Adam Doležal, vystudoval činoherní režii na JAMU v Brně, pracuje jako režisér. Jeho inscenace momentálně můžete vidět v Městském divadle Kladno, Městském divadle Mladá Boleslav, Divadle J. K. Tyla Plzeň, Západočeském divadle v Chebu, Divadle A. Dvořáka Příbram a Divadle Šumperk. Díky DS Tyl Rakovník má zkušenosti s amatérským divadlem. Působí jako lektor a porotce na přehlídkách amatérského divadla.

 

DIVADLO PRO STARŠÍ A POKROČILÉ aneb HERCEM V JAKÉMKOLI VĚKU

Seminář je určený méně i více zkušeným hercům starším 55 let.

Lektorka: Hana Franková

Termín: 1. – 7. července 2023

Máte pocit, že Vás dohání věk a na jevišti si už nevěříte, nebo si na něj dokonce ani netroufáte? Nabízíme Vám dílnu jako nabídku hledání způsobu jak (si) pořád ještě hrát divadlo a nepodlehnout případné panice. Aby tělo poslouchalo, aby paměť neztroskotala. Aby se obojí dovedlo spolehnout na vnitřní i vnější opory. Abychom se naučili vzít s sebou do hry všechny naše vzniklé překážky. Hledat formy, které stárnoucímu tělu i mysli vycházejí vstříc. Cesta od předčítání ke scénickému čtení a stavbě kompozičních celků. Hledání a vzájemné inspirování. Z radosti pro radost. A pokud budete mít zájem v práci pokračovat, může se z této dílny stát dlouhodobější vzdělávací projekt, završený společnou inscenační prací.

Hana Franková (*1958) učí na KVD DAMU Praha, byla a je lektorkou mnoha divadelních seminářů, hrála v Divadelním studiu D3 Karlovy Vary (1976–1983), Divadle V. Nezvala Karlovy Vary (1983–1993), Městském divadle Karlovy Vary (2000–2003) a od roku 1993 doposud hraje a režíruje v Divadle Dagmar. Sama si aktuálně začíná uvědomovat své limity související s věkem a na jevišti je musí brát do hry.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

Lektorka: Eva Spoustová

Termín: 3. – 7. července 2023

 Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

 

KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

Lektoři: Milan Schejbal, Luděk Horký

Termín: 1. – 7. července 2023

Deváté sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2018 ve Volyni. Kurz je pro nové zájemce uzavřený. Další cyklus bude zahájen na podzim roku 2024. Zájemci si mohou rezervovat místa na kontaktu uvedeném níže.

Milan Schej­bal je absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Působí jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

Luděk Horký je absolvent Katedry divadelní vědy na FF UK. Pracuje jako manažer vývoje centra dramaturgie tvorby pro děti a mládež České televize. Působí jako dramaturg a režisér v Divadle Radar, lektor a porotce na přehlídkách amatérského divadla.