SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

HEREC A POSTAVA

ŠTĚPÁN PÁCL

Seminář je zaměřený na tvorbu divadelní postavy s důrazem na herecké čtení dramatického textu a hledání psychofyzického způsobu existence v dramatické situaci. Skládá se mj. také z pohybových cvičení směřujících k hlubšímu poznání hereckého nástroje – vlastního těla a k rozvíjení základního divadelního principu – herecké souhry. Materiálem k tvorbě postavy bude dramatika druhé poloviny 20. století.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Působil mj. jako umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče a jako kmenový režisér Činohry Národního divadla v Praze. Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a na pražské DAMU, kde vyučoval obor režie a herectví. Od roku 2019 je kmenovým režisérem Činohry Národního divadla Brno, kde inscenoval např. Čechovova Racka nebo Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové?.

DRAMATURGIE

JANA SLOUKOVÁ

Společně se pustíme na výpravu po stopách dramaturgovy úlohy od výběru hry až po premiéru inscenace. Budeme číst, analyzovat a interpretovat text. Zkoumat jeho možnosti a hranice, odhalovat vnitřní zákonitosti struktury, vytvářet nové tvary, pracovat se situací, škrty, volbou překladů, tvorbou dramatizace a dramatických koláží. Budeme si pojmenovávat témata a motivace a zkusíme si práci s klasickým i experimentálním dramatickým textem. Konzultovat můžeme také hry, které vám právě leží na stole. Budeme společně hledat krásu za slovy a cestu, jak ji přenést na jeviště.   

Jana Slouková vystudovala dramaturgii činoherního divadla na DAMU a paralelně také obor teorie a kritika. Od roku 2008 působila jako dramaturgyně Klicperova divadla v Hradci Králové, v roce 2017 přijala nabídku stát se uměleckou šéfovou této scény. Byla dlouholetou dramaturgyní mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Spolupracovala i s dalšími českými scénami (Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, Letní Shakespearovské slavnosti aj.) a kromě praktické dramaturgie se věnuje překládání her z němčiny. Od sezony 2019/2020 je šéfdramaturgyní Městských divadel pražských. 

SCÉNOGRAFIE A REŽIJNÍ KONCEPCE

KATEŘINA BARANOWSKA

Jaké jsou možnosti a úkoly scénografie ve vztahu k režijní koncepci? Jak si připravit vhodný prostor? Čím lze vizuálně podpořit režijní záměr/výklad? To jsou otázky, kterými se v semináři budeme zabývat. Seminář je vhodný pro začínající divadelníky – případně pro ty, kteří se na uvedená témata chtějí na letošním Pikniku detailněji zaměřit. Není nutno disponovat nadprůměrným výtvarným talentem nebo dovednostmi, ale ochota chopit se vlastníma rukama i nějakého praktického zadání je nezbytná.

Kateřina Baranowska je absolventka DAMU, katedry alternativního a loutkového divadla, obor scénografie. Cca 20let pracuje jako scénografka a kostýmní výtvarnice, režíruje inscenace většinou zaměřené na mladého a dětského diváka. Dlouhodobě spolupracuje s NIPOS-ARTAMA jako lektor a porotce na amatérských divadelních přehlídkách, případně jako lektor divadelních seminářů. Průběžně příležitostně spolupracuje i s různými amatérskými soubory a díky tomu jsou jí dobře známé možnosti a specifika amatérského divadla.