SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY

  • semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba.
  • cena semináře pro 1–10 osob: 1 000 Kč za 1 4hodinový blok, dále 100 Kč za každou další osobu
  • jak se přihlásit? Vyplňte elektronickou přihlášku do semináře pro divadelní soubory
  • podrobnější podmínky účasti najdete zde.

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.  

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3–4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.  

Seminář může probíhat v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Záleží jen na vás, kolik času chcete věnovat semináři a kolik návštěvě představení. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 1.000 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.