Divadelní Piknik Volyně je celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. Letos proběhne ve dnech 30. června až 7. července 2021.

V jeho hlavním programu se objeví nejlepší inscenace, které vzešly z krajských postupových přehlídek. Plánovanou součástí bude i inspirativní doprovodný program. 

Festival zároveň nabízí možnost vzdělávání v podobě seminářů pro individuální zájemce, ale i celé amatérské divadelní soubory.

Divadelní Piknik Volyně se koná z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Pořádají jej NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městem Volyně, Volyňskou kulturou, p. o., DS PIKI Volyně a Divadlem Vodvaz Volyně.

29. ročník přehlídky se koná pod záštitou ministra kultury, PhDr. Lubomíra Zaorálka.