Vančurova klasika v podání Rádobydivadla Klapý, používající i prvky grotesky.