Rozhovor s profesorem Janem Císařem a reflexe představení Bílý králík, Praha – Hronov zpáteční a Pochyby.

Zpravodaj Divadelního Pikniku 2014 – číslo 7