Kdo získal čestné uznání a kdo cenu? A kdo byl nominován či doporučen na Jiráskův Hronov 2023? Tady je kompletní výsledková listina:

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2023 se rozhodl udělit tato čestná uznání:

Stanislavě Kočvarové za text Lock-Downův syndrom aneb Hlavně klid!

Veronice Burešové za ztvárnění postavy Aminy jako mládě v inscenaci Amina ex machina DS Škleble Lanškroun

Nele Schlegelové za ztvárnění postavy Aminy jako dospělé v inscenaci Amina ex machina DS Škleble Lanškroun

Renatě Grolmusové za výpravu k inscenaci Lakomec DK Jirásek Česká Lípa

Josefu Šimkovi a Petru Nožičkovi za scénu k inscenaci Nerušit, prosím! DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Divadelnímu spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou za kostýmy k inscenaci Nerušit, prosím!

Zdeňku Rajmovi za herecký výkon v roli Georgieho Pigdena v inscenaci Nerušit, prosím! DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Scéně Kralupy nad Vltavou za inscenaci Kráska z Leenane

Petru Richterovi za herecký výkon v roli Fabrizia v inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Jiřímu Rácovi za autorskou hru Vůně cyklónu

Evě Bednářové za herecký výkon v roli paní Boženy v inscenaci Družstvo Ďáblice Teritoriálního tyjátru Praha

Tomáši Staňkovi za koncepci inscenace Macbeth divadla OLDstars Praha

Kazimíru Lupincovi za scénu k inscenaci Nikoločava V.A.D. Kladno

Lukáši Křížkovi za režii inscenace Pan Polštář Divadla Radar/Načerno Praha

Vojtěchu Jelínkovi za scénu k inscenaci Pan Polštář Divadla Radar/Načerno Praha

Matěji Trojanovi za hudbu k inscenaci Pan Polštář Divadla Radar/Načerno Praha

Divadlu Radar/Načerno Praha za inscenaci Pan Polštář

Jaroslavu Kodešovi za režii inscenace Mařka Divadla Máj Praha

Gabriele Pojerové za kostýmy k inscenaci Mařka Divadla Máj Praha

Anně Kocábkové za herecký výkon v roli Mařky v inscenaci Mařka Divadla Máj Praha

Divadlu Reservé Most za koncept inscenace Revizor

Jakubu Ježkovi za video efekty v inscenaci Ztížená možnost soustředění Divadla v Roztocké Jilemnice

Lence Krausové za herecký výkon v roli Vlasty Humlové v inscenaci Ztížená možnost soustředění Divadla v Roztocké Jilemnice

Karolíně Kotrbové za scénu k inscenaci Útulek Divadla Exil Pardubice

Tomáši Klementovi za herecký výkon v roli Otakara v inscenaci Útulek Divadla Exil Pardubice

Janu Milotovi za herecký výkon v roli tety dědečka v inscenaci Saturnin DS KLAS Klášterec nad Ohří

Vojtěchu Kovářovi za herecký výkon v roli Doda v inscenaci Smím prosit, Dodo? SDO Blatná

Dominiku Rozbrojovi za herecký výkon v roli Billyho Clavena v inscenaci Mrzák inishmaanský Divadla Sputnik při MKS Havířov

Daniele Hanušové za herecký výkon v roli Eileen Osbourneové v inscenaci Mrzák inishmaanský Divadla Sputnik při MKS Havířov

Divadlu Sputnik při MKS Havířov za inscenaci Mrzák inishmaanský

Martinu Moučkovi za herecký výkon v roli Velitele četníků v inscenaci Balada pro banditu DS teaTrum Velké Opatovice

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně se rozhodl udělit tyto ceny:

Václavu Klapkovi za úpravu a režii inscenace Lakomec DK Jirásek Česká Lípa

Divadelnímu klubu Jirásek Česká Lípa za kolektivní herectví v inscenaci Lakomec

Divadelnímu klubu Jirásek Česká Lípa za inscenaci Lakomec

Jiřině Lhotské za herecký výkon v roli Mag v inscenaci Kráska z Leenane Scény Kralupy nad Vltavou

Heleně Plickové za herecký výkon v roli Maureen v inscenaci Kráska z Leenane Scény Kralupy nad Vltavou

Luboši Štěpánovi za scénu k inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Anně Ratajské za kostýmy k inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Jiřímu Volákovi za scénář a režii inscenace Družstvo Ďáblice Teritoriálního tyjátru Praha

Štěpánu Vizimu za herecký výkon v roli pana Františka v inscenaci Družstvo Ďáblice Teritoriálního tyjátru Praha

Ondřeji Kavanovi za herecký výkon v roli pana Karla Hermanna v inscenaci Družstvo Ďáblice Teritoriálního tyjátru Praha

Teritoriálnímu tyjátru Praha za inscenaci Družstvo Ďáblice

Prokopu Košařovi za herecký výkon v roli Macbetha v inscenaci Macbeth divadla OLDstars Praha

Kazimíru Lupincovi za koncept a režii inscenace Nikoločava V.A.D. Kladno

Evženii Háčkové a Portugalu Sukovi za dramaturgii inscenace Nikoločava V.A.D. Kladno

V.A.D. Kladno za inscenaci Nikoločava

Lence Kůsové za herecký výkon v roli Catherine v inscenaci Důkaz Tyjátru Horažďovice

Reverzním dveřím Brno za dramatizaci Zdrhnout z Indie

Kamile Konývkové Kostřicové za režii inscenace Zdrhnout z Indie Reverzních dveří Brno

Jonáši Konývkovi za světla a hudbu v inscenaci Zdrhnout z Indie Reverzních dveří Brno

Anně Stenzlové za herecký výkon v inscenaci Zdrhnout z Indie Reverzních dveří Brno

Filipu Janouchovi za herecký výkon v inscenaci Zdrhnout z Indie Reverzních dveří Brno

Reverzním dveřím Brno za inscenaci Zdrhnout z Indie

Jakubu Heřmánkovi za herecký výkon v roli Katuriana v inscenaci Pan Polštář Divadla Radar/Načerno Praha

Dorotě Vopařilové za herecký výkon v roli Jožky v inscenaci Mařka Divadla Máj Praha

Janě Havlové za herecký výkon v roli Hejtmana v inscenaci Revizor divadla Reservé Most

Petře Richter Kohutové za dramaturgii inscenace Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Jaroslavu Kodešovi za režii inscenace Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Gabriele Pojerové za výpravu k inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice  

Jiřímu Jahodovi za herecký výkon v roli Pavla v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice 

Martinu Kozákovi za herecký výkon v roli Václava v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Jakubu Pilařovi za herecký výkon v roli Ivana v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Romanu Solčánymu za herecký výkon v roli Saši v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Robertu Kuneschovi za herecký výkon v roli Ludvíka v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Miroslavu Řebíčkovi za herecký výkon v roli Karla v inscenaci Sex Ochotnického spolku Žumpa Nučice

Ochotnickému spolku Žumpa Nučice za inscenaci Sex

Tereze Nové za herecký výkon v roli cizinky Marie v inscenaci Útulek Divadla Exil Pardubice

Václavu Poldovi za režii inscenace Saturnin DS KLAS Klášterec nad Ohří

Miroslavu Nyklíčkovi za herecký výkon v roli Saturnina v inscenaci Saturnin DS KLAS Klášterec nad Ohří

Zdeňce Nyklíčkové za herecký výkon v roli tety Kateřiny v inscenaci Saturnin DS KLAS Klášterec nad Ohří

DS KLAS Klášterec nad Ohří za inscenaci Saturnin

Koločava Bandu za hudební nastudování a provedení v rámci inscenace Balada pro banditu DS teaTrum Velké Opatovice

Lektorský sbor se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2023 doporučit tyto inscenace:

Kráska z Leenane / Scéna Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Lakomec / Divadelní klub Jirásek Česká Lípa

Mařka / Divadlo Máj Praha

Mrzák inishmaanský / Divadlo Sputnik při MKS Havířov

Pan Polštář / Divadlo Radar/Načerno Praha

Saturnin / DS KLAS, Klášterec nad Ohří

Zdrhnout z Indie / Reverzní dveře Brno

Lektorský sbor se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2023 nominovat tyto inscenace:

Družstvo Ďáblice / Teritoriální tyjátr Praha

Nikoločava / V.A.D. Kladno

Sex / Ochotnický spolek ŽUMPA Nučice


Kompletní výsledkovou listonu si můžete stáhnout také zde (ve formátu PDF).