V rámci celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla nabízíme semináře pro individuální zájemce, celé divadelní soubory i děti.

SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE


SPOLUPRÁCE HERCE A REŽISÉRA PŘI PRÁCI NA ROLI

Lektor: Adam Doležal
Termín: 1. – 7. července 2023

Seminář je určen jak pro režiséry, tak pro herce. Jeho náplní bude práce na konkrétním dramatickém textu od samotného začátku po výsledný krátký útvar. Jak režiséři, tak herci si budou moct na konkrétním příkladu vyzkoušet způsoby analýzy textu, jeho úpravy a společného hledání ideálního uchopení při samotném procesu zkoušení. Tvorba jevištní postavy jako kooperace herce s režisérem od samého začátku. Jak ovlivní výsledný tvar osobnost herce a jak režijně ukotvit jeho osobnost ve výsledném tvaru?

Adam Doležal vystudoval činoherní režii na JAMU v Brně, pracuje jako režisér. Jeho inscenace momentálně můžete vidět v Městském divadle Kladno, Městském divadle Mladá Boleslav, Divadle J. K. Tyla Plzeň, Západočeském divadle v Chebu, Divadle A. Dvořáka Příbram a Divadle Šumperk. Díky DS Tyl Rakovník má zkušenosti s amatérským divadlem. Působí jako lektor a porotce na přehlídkách amatérského divadla.


DIVADLO PRO STARŠÍ A POKROČILÉ aneb HERCEM V JAKÉMKOLI VĚKU
(seminář je určený méně i více zkušeným hercům starším 55 let)

Lektorka: Hana Franková
Termín: 1. – 7. července 2023

Máte pocit, že Vás dohání věk a na jevišti si už nevěříte, nebo si na něj dokonce ani netroufáte? Nabízíme Vám dílnu jako nabídku hledání způsobu jak (si) pořád ještě hrát divadlo a nepodlehnout případné panice. Aby tělo poslouchalo, aby paměť neztroskotala. Aby se obojí dovedlo spolehnout na vnitřní i vnější opory. Abychom se naučili vzít s sebou do hry všechny naše vzniklé překážky. Hledat formy, které stárnoucímu tělu i mysli vycházejí vstříc. Cesta od předčítání ke scénickému čtení a stavbě kompozičních celků. Hledání a vzájemné inspirování. Z radosti pro radost. A pokud budete mít zájem v práci pokračovat, může se z této dílny stát dlouhodobější vzdělávací projekt, završený společnou inscenační prací.

Hana Franková (*1958) učí na KVD DAMU Praha, byla a je lektorkou mnoha divadelních seminářů, hrála v Divadelním studiu D3 Karlovy Vary (1976–1983), Divadle V. Nezvala Karlovy Vary (1983–1993), Městském divadle Karlovy Vary (2000–2003) a od roku 1993 doposud hraje a režíruje v Divadle Dagmar. Sama si aktuálně začíná uvědomovat své limity související s věkem a na jevišti je musí brát do hry.

JEVIŠTNÍ ŘEČ

Lektorka: Eva Spoustová
Termín: 3. – 7. července 2023

Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.
Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.
Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

Lektoři: Milan Schejbal, Luděk Horký
Termín: 1. – 7. července 2023

Deváté soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2018 ve Volyni. Kurz je pro nové zájemce uzavřený. Další cyklus bude zahájen na podzim roku 2024. Zájemci si mohou rezervovat místa na kontaktu uvedeném níže.

Milan Schejbal je absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). V letech 1994–2006 působil jako režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Od roku 1996 je pedagogem režie a vedoucím ročníku na pražské DAMU (katedra činoherního divadla). Působí jako lektor a porotce mnoha amatérských divadelních přehlídek a seminářů.

Luděk Horký je absolvent Katedry divadelní vědy na FF UK. Pracuje jako manažer vývoje centra dramaturgie tvorby pro děti a mládež České televize. Působí jako dramaturg a režisér v Divadle Radar, lektor a porotce na přehlídkách amatérského divadla.


SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY NA MÍRU

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví, a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.  
 
Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.  
 
Seminář může probíhat v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Záleží jen na vás, kolik času chcete věnovat semináři a kolik návštěvě představení. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 2 000 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti a přihlášku naleznete níže.  

DĚTSKÝ TÁBOR A DĚTSKÝ SEMINÁŘ

Lektoři: Pavel Skála, Leona Houdková, Anna Dobdová
Termín: 30. června – 1. července 2023

Dětský tábor proběhne formou letního divadelního soustředění a je určený dětem od 5 do 14 let. Průvodním tématem celého prázdninového setkání bude kniha Karla Poláčka Bylo nás pět, ze které budou vycházet nejen odpolední oddílové aktivity, ale i představení, které budeme během tohoto týdne zkoušet.

Děti budou spát ve vlastních spacácích, k dispozici budou mít hygienické zázemí a celodenní stravování včetně pitného režimu. Mladší děti mohou soustředění po dohodě absolvovat formou semináře vždy od 8.30 do 17.00. Tábor povedou lektoři a pedagogové z mostecké ZUŠ F. L. Gassmanna, Pavel Skála, Leona Houdková a Anna Dobdová. 

Pavel Skála je posledních třináct let pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor a organizátor. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU (když není karanténa), je manžel a otec tří holek.


PODMÍNKY ÚČASTI  

HARMONOGRAM  

Program festivalu odstartuje 30. června a potrvá až do 7. července. Semináře budou probíhat od 1. do 7. července (jevištní řeč od 3. do 7. července) vždy od 9.00 do 13.00 hodin. Od 14.00 hodin pak bude možné navštěvovat festivalová představení.

Dětský tábor se bude konat od soboty 1. července do pátku 7. července, ve stejném termínu proběhne i dětský seminář, a to od 8.30 do 17.00.

PREZENCE

Příjezdy a prezence jsou plánované na 30. června od 17 hodin.

VĚK   

Semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. Samozřejmě je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský tábor a seminář jsou pro děti od 5 do 14 let. Výjimky je taktéž možné konzultovat.   

CENA SEMINÁŘE  

Individuální seminář – 2 000 Kč na osobu (jevištní řeč 1 500 Kč)
Souborový seminář – 2 000 Kč za jeden 4hodinový blok
Dětský tábor – 4 500 Kč (včetně celodenní stravy a pitného režimu)
Dětský seminář – 3 500 Kč (včetně 2 svačin, 1 oběda a pitného režimu)

PLATBA

Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 25. června 2023. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám oznámíme číslo účtu a příslušný variabilní symbol.  

UBYTOVÁNÍ  

V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování na internátu v ceně od 250 Kč do 450 Kč za noc dle vybavení a typu pokoje. Cena pro děti do 12 let je 200 Kč za noc. Děti do 3 let mají ubytování zdarma bez nároku na lůžko.

STRAVOVÁNÍ 

Na dny 1. až 7. července 2023 si můžete objednat stravu. Vybrat si můžete snídaně (130 Kč), obědy (135 Kč) a večeře (135 Kč). Na výběr bude ze tří jídel, jedno bude vždy vegetariánské. Ceny dětských jídel jsou sníženy na 85 Kč.

VSTUPENKY  

Cena jedné vstupenky je 120 Kč. Nákupem permanentky za 1 500 Kč ušetříte minimálně 40 %.

INFORMACE  

Více informací naleznete na www.divadelnipiknik.cz. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos.cz .

PŘIHLÁŠKA