Vojnarka je vůbec první hra, kterou Alois Jirásek napsal. Námět získal v osudu babičky Benešové ze Střenice na Litomyšlsku.