Jiráskova klasika v klasickém vyznění tak, jak ji měl podle souboru na mysli její autor.