Byla jednou jedna lavička a na té se scházeli tři důchodci. Chcete vědět, jak to bylo dál?

Autor snímků: Milan Strotzer