SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

  • Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let.
  • Cena semináře: 1 200 Kč na osobu (1 050 Kč v případě platby do 15. 5. 2018)
  • Jak se přihlásit? Vyplňte elektronickou přihlášku do individuálního semináře
  • Podrobnější podmínky účasti v individuálních seminářích najdete zde.

DRAMATICKÁ SITUACE

MILAN SCHEJBAL

Vhodné pro herce, režiséry a dramaturgy

Ústředním předmětem zkoumání bude dramatická situace jako základní stavební kámen (nejen) činoherního interpretačního divadla. Budeme se věnovat situaci a jejímu rozehrávání (ať dramatického nebo komediálního žánru) z hlediska režijní výstavby, interpretace a žánrově-stylového řešení (a to i v oblasti výběru hereckých prostředků). Budeme se také zabývat postavením herce – postavy v dané situaci a podílem herecké kreativity na celkové vyznění dané situace. To vše na konkrétní textové předloze. Seminář je vhodný pro režiséry, ale i pro herce, kteří se věnují nebo chtějí věnovat zejména činohernímu interpretačnímu divadlu.

Seminář velmi volně navazuje na semináře „S“, které proběhly před několika lety na Jiráskově Hronově.

Milan Schejbal je absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). Dvanáct let (1994-2006) byl uměleckým šéfem a režisérem Divadla ABC v Praze. Od roku 2007 dosud zastává funkci uměleckého šéfa a režiséra v Divadle A. Dvořáka Příbram. Má zkušenosti s výukou studentů hudebně-dramatického oddělení na pražské konzervatoři, od roku 1996 dosud se systematicky věnuje výuce režie na katedře činoherního divadla DAMU Praha. V roce 2013 zde úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl mu udělen titul docent. Spolupracuje s Českým rozhlasem, intenzivně se věnuje amatérským divadelním přehlídkám jako lektor a porotce, roku 2010 obdržel Cenu ministra kultury ČR za divadelní a slovesné aktivity.

 

DRAMATICKÁ POSTAVA aneb JÁ JAKO NĚKDO JINÝ

ŠTĚPÁN PÁCL

Vhodné pro herce a režiséry

Kdo je vlastně dramatická postava? Mám jako herec hledat sebe v postavě? Nebo postavu v sobě? Jak si představit pocity, radosti a potíže, které má na jevišti prožívat někdo jiný, než jsem ve skutečnosti já. Jak se přetělesnit a předuševnit v někoho jiného? Kde brát inspiraci a jak s takovou inspirací nakládat? Jak herecky zpracovávat emoce, které ve mně daná postava vzbuzuje? Jak je tvarovat tělesně a v prostoru? Jak dosáhnout jiné, tzv. druhé přirozenosti, která už nevychází jen ze mě, ale je přirozeností mé postavy? Jak myslet jako někdo jiný a jak se na jevišti někým jiným stát? To jsou podstatné otázky pro hereckém budování postavy. Otázky nadmíru vzrušující a v současném divadle často opomíjené. Otázky, kterými se budeme zabývat na praktickém semináři Dramatická postava, jehož struktura je postavena na “objevech” velkých hereckých pedagogů jako K. S. Stanislavskij, Michail Čechov nebo Lee Strasberg.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje režii a herectví na pražské DAMU. Mezi jeho nejvýraznější režie patří Josef Topol: Konec Masopustu, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, A. P. Čechov: Ivanov, Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante, František Langer: Periferie, Molière: Scapinova šibalství, Samuel Beckett: Čekání na Godota, Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová) a Finegan Kruckemeyer: Na moři, zírám nahoru. Jeho zatím poslední prací je inscenace hry V. K. Klicpery a Milana Šotka Mlynářova opička ve Stavovské divadle.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb TĚLO A HLAS

EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce i mimoumělecké profese

Pustíme se cestou zkoumání svých pohybových a mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zkusíme si různé možnosti zapojování těla, mysli a emocí. Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Jak být slyšet. Mluvíte opravdu česky? Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný (a dost odvážný) udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

 

KURZ DRAMATIZACE 

KATEŘINA MENCLEROVÁ 

Vhodné pro dramatiky, dramaturgy a režiséry

Předmětem kurzu je seznámení se způsoby, jakými lze v amatérském divadle dramatizovat prozaický text pro dospělé herce, a tvořivé rozvíjení těchto způsobů pod dohledem odborného lektora. Plánovaný běh je zaměřený na přípravu absolventské dramatizace. Kurz je pro nové zájemce uzavřený. 

Kateřina Menclerová je dramaturgyně Městského divadla Zlín. Pracovala jako redaktorka nakladatelství Host. Před absolvováním dramaturgie na JAMU studovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a bohemistiku na FF MU.